RólunkGyorgyi
Hisszük és tetteinkkel bizonyítjuk, hogy csak pontos, precíz és korrekt munkával tudjuk a partnereink elégedettségét, jóérzését elérni.
Ildiko


Alapvégzettségünk szerint pedagógusok vagyunk. Közoktatási szakértőként (szervezet- és minőségfejlesztés, óvodai nevelés, tanügyigazgatás, intézményértékelés,- ellenőrzés, térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés), felnőttképzési szakértőként, minőségfejlesztési, Ipr tanácsadóként dolgozunk. Szaktudásunk kiteljesítése érdekében ISO végzettséget is szereztünk.

1998 óta foglalkozunk minőségirányítási rendszerek kiépítésével a közoktatásban. Eddig 45 intézményben építtetünk partnerközpontú-, 5-ben pedig teljes körű minőségirányítási rendszert, melyből az egyik intézmény Shiba díjas lett. Tanácsadói munkánk mellett trénerként nagyon sikeres gyakorlatorientált képzéseket- 150 db- tartottunk az ország számos településén. A közoktatásban végzett tevékenységünk mellett 60 fenntartónak készítettük el az Önkormányzati Minőségirányítási Programját, Közoktatási Intézkedési tervét, Esélyegyenlőségi tervét. Munkákat általános elégedettség kísérte. Bizonyítja ezt az is, hogy a fenntartók jelentős többsége velünk végeztette el az általa működtetett óvodák és iskolák minőségirányítási programjának, nevelési és pedagógiai programjának szakértői vizsgálatát, a TÁMOP 3.1.4-es pályázat, a 17/2007. (III. 14. ) és 11/2008. (III. 29.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására benyújtott pályázatok megírását. A megírt pályázatokban a szakmai megvalósítás segítésében is részt vettünk. Valamint a Szerencsi, Encsi, Abaúj-Hegyközi kistérségek közoktatási intézményeiben a teljesítmény mérő, értékelő rendszer kidolgozását is mi irányítottuk. 2007-től az OKM és OH által kiírt pályázatok szakértői munkáiban is részt veszünk bírálóként.

2008-tól a kompetencia alapú nevelés-oktatás bevezetése kapcsán intézményi folyamat tanácsadó, óvodai kompetencia mentor, ikt mentor, ikt fejlesztési folyat tanácsadói végzettséget is megszereztük.