Tevékenységeink bemutatása:Tanácsadás

Minőségirányítási rendszer kiépítése. Intézményi klíma vizsgálata. Szervezetek működésének, kultúrájának vizsgálata és fejlesztése. Óvodai, iskolai programbeválás vizsgálat. Óvoda, iskola tervező, ellenőrző-, értékelő-, mérőrendszerének kiépítése. Teljesítménymérés kidolgozása Kompetencia alapú fejlesztő program tervezésének segítése.

Szakértés

Óvodai, iskolai programok, vezetői pályázatok értékelése Óvoda, iskola törvényességi, szakmai, gazdálkodás ellenőrzése Óvodában, iskolában minőségirányítási rendszer ellenőrzése

Akkreditált 30 órás tanár továbbképzés, nevelési értekezletek vezetése

- Hatékony gyermek megismerési és  kezelési technikák  a fegyelmezési problémák és a negatív  tanulási attitűd csökkentésére ( OKM-1/78/2010.) - Minőségirányítási rendszer fejlesztése és működtetése az intézményekben (OKM-1/29/2010.) - Professzionális pedagógusi kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetben - A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, - olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják - Csapatépítés Konfliktuskezelés, együttműködés Dolgozók kiégés vizsgálata Teljesítménymérés

Nem pedagógus akkreditált továbbképzéseink:

- Csapatépítés 30 órás akkreditált képzés PL-7314 - Kommunikáció és konfliktus kezelés a munkahelyen 40 óra akkreditált képzés PL-7315 - Mentális egészség megőrzése a munkahelyen 30 óra akkreditált képzés PL-7316

Elkészítjük:

Önkormányzatok közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét, esélyegyenlőségi tervét Kistérségek Közoktatási Intézkedési tervét, minőségirányítási rendszerét Intézmény és program akkreditációt Hazai és uniós pályázatokat